6 juli 2016

Homosexualitet och samkönade relationer

Vad säger Bibeln om homosexualitet? Bibeltexter samt förnuftsargument belyses på ett mycket grundläggande vis i ett mycket bra föredrag av Stefan Gustavsson.1t.

Inga kommentarer: