14 juli 2016

Vi kan väl inte hitta på vilket evangelium som helst? Del 2 (av 2)

Vad handlar egentligen Nya Testamentet om? Vad är huvudbudskapet? Varför kom egentligen Jesus till jorden? Det som är huvudbudskap i Nya Testamentet, borde väl vara huvudbudskap även i våra predikstolar.
Ett genomgående huvudbudskap är att Jesus ska komma tillbaka. Jesus håller ett av sina längsta tal om just detta. Några böcker i Nya Testamentet handlar huvudsakligen om detta och det perspektivet finns med i nästan alla böcker i Nya Testamentet. Det omnämns 318 gånger i Nya Testamentet, i genomsnitt var 25:e vers.

Jesus talar om detta både i klartext (Matt 24) och liknelser (De tio brudtärnorna i Matt 25).

Jesus talar om detta både för att varna och för att trösta. Han säger flera gånger att vi ska vara beredda för vi vet inte när han ska komma tillbaka och att vi inte ska frukta, eftersom han kommer att komma tillbaka för att hämta oss då han har gjort allting i ordning för oss (Joh 14).

En dag ska det ske. Jesus ska komma tillbka. Våra val här i livet kommer att påverka vår evighet, och en dag blir det för sent att välja.

Då man ska försöka sammanfatta Nya Testamentets budskap gör man oftast det med den vers som brukar kallas "den lilla Bibeln". Den versen handlar om att detta livet har två möjliga utgångar, att få evigt liv eller att gå förlorad.

Finns detta perspektiv med i din undervisning? Hör du denna förkunnelse där du firar gudstjänst? Om inte bör du kanske oroa dig? Den undervisning du förkunnar, eller tar emot, kanske är en annan förkunnelse än den som presenteras i Bibeln.

/PB

PS. Del 1 finner du HÄR.

Inga kommentarer: