26 juli 2016

Det enda sättet du kan bli helig på

David Wilkerson, Mars 2011

Bibeln säger att vi är kallade att vara heliga "så som Gud är helig." Men hur blir vi heliga i Guds ögon?

Begrunda Petrus ord: "Såsom han som har kallat er är helig, var också ni själva heliga i hela er livsföring. Ty det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig" (1 Petrusbrevet 1:15-16, Reformationsbibeln, min kursivering).

Läs nu detta från Paulus: "Så som han har utvalt oss i honom, förrän världens grund var lagd, för att vi skall vara heliga och ostraffliga inför honom i kärlek" (Efesierbrevet 1:4, Reformationsbibeln). "Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse" (1 Tessalonikerbrevet 4:7, Reformationsbibeln).

Paulus klargör i den här sista versen: Gud har inte bara kallat oss till frälsning, eller till himmelen, eller för att ta emot hans förlåtelse. Dessa är snarare alla förmåner till vår enda sanna kallelse. Och den kallelsen är att vara helig såsom Fadern är helig.

Varje troende i Jesu Kristi kyrka är kallad till att vara helig så som Kristus är helig. Enkelt uttryckt, detta betyder att vara ren och utan skuld i Guds ögon.

"Men det är omöjligt", säger du. "Är det verkligen meningen att jag ska vara så helig som Jesus var? Han var obefläckad, utan skuld, fullkomlig. Hur kan någon leva upp till den standarden? Dessutom, säger inte Bibeln, 'Ingen är helig såsom Herren'?"

Det var själva syftet med lagen – att visa hur omöjligt det är för oss att motsvara Guds standard av helighet. Inget mått av mänsklig viljekraft, styrka eller förmåga skulle någonsin kunna göra någon enda helig.

Så om ingen är helig förutom Herren, hur blir vi verkligen ett heligt folk?

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: