8 okt. 2011

”Brist på kristna värden är det som ligger bakom skuldkrisen”

Göran Hägglund skriver i Dagens Nyheter Debatt att den ekonomiska krisen vi nu går igenom inte har sina rötter i ekonomi utan i etik.

Hägglund skriver:
"Kristna värden som måttfullhet, förvaltarskap, ödmjukhet, pålitlighet, ärlighet - och ansvar för kommande generationer - har ersatts av en bekymmerslös, lättsinnig otålighet att maximera nyttan för dagen."

Läs mer

2 kommentarer:

Anonym sa...

Redan de gamla egyptierna hade samma värden som Hägglund kallar för kristna. Människan har i alla tider haft dessa värden utan att de vilat på kristen grund. Snarare är det förnuft och klokhet som har skapat dessa värden, inte religionen.
ARK

Rupert sa...

Och varför har då dessa goda "kristna" värden ersatts av dåliga värden? Det måste bero på materiella förändringar av samhället. Idéer uppkommer, existerar och förändras inte osjälvständigt från hur människorna lever!