5 okt. 2011

rupebas morgonkoll den 5 oktober

rupebas morgonkoll

Palestina – en stat?
Vad är sanning? - "Det som det handlar om är ju att de så kallade ockuperade områdena inte är ockuperade i ordets rätta betydelse.
Det har nämligen aldrig slutits fred, och kommer förmodligen inte heller att slutas fred.
När Egypten slöt fred fick de genast tillbaka Sinai. Fast man hade hittat olja där.
"

Lindex och Myrorna i nytt hållbart samarbete
FA:s hemsida - "Modekedjan Lindex inleder ett samarbete med Frälsningsarméns secondhand-kedja Myrorna. För att öka återanvändningen av kläder börjar Lindex samla in avlagda plagg.Under perioden 1 oktober till 15 december har Lindex kunder på vissa orter möjlighet att lämna in sina gamla avlagda Lindex-plagg i sin butik, mot en värdecheck."

 Dopet i Gemensam Framtid?
Debattartikel i Sändaren - "Så vitt jag vet är det nu endast Vännernas samfund (kväkarrörelsen) och Frälsningsarmén som helt slopat dopkravet.
Vid bildarmötet i juni för Gemensam framtid yrkade Kazen på att GF skulle lämna kravet på dop för medlemskap. Till min stora förvåning fick han åtskilliga bifallsyttranden — men ingen avvikande mening presenterades så länge jag var närvarande.
"

Par i Kalifornien fick böta för bibelstudier i hemmet
Dagen - "Ett amerikanskt par har dömts till böter för att ha ordnat bibelstudier i sitt hem i San Juan Capistrano, Kalifornien. Samlingarna är ett brott mot den lokala ordningsstadgan."

Inga kommentarer: