22 okt. 2011

Lansering av SEA-artikel om Bibelns ofelbarhet

Från SEA:s nyhetsbrev:


På olika håll har det seglat upp en diskussion om Bibelns ofelbarhet. Tidningen Dagen berörde nyligen frågan i en artikel om att svenskens syn på Bibeln har gått i en liberal riktning. Parallellt med detta tycksbibelkunskapen sjunka i församlingarna. 

Bibelns roll i kristnas liv är en fråga som har enorm betydelseSvenska Evangeliska Alliansens arbete består av att bygga ett nationellt nätverk av evangelikala kristna i Sverige, som tillsammans och i sina olika sammanhang utvecklar och bidrar med evangelikal teologi och tillämpar den i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i samhällsdebatten.
I Lausannedeklarationen, som är SEA:s teologiska bas, bekräftas en stark tro på både "Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv".
Om Bibeln inte är Guds ord, varför ska den då vara normerande för den kristna tron? Om bara de perifiera delarna inte behöver tillskrivas Gud utan människor, vad utesluter då att de centrala delarna inte behöver det? Att svenska församlingar och enskilda kristna förankras i Bibelns sanning är därför av yttersta vikt. Men hur ska vi förstå sammanhangen, litteraturformen, påståendena, etc?
Som en del av SEA:s tioårsfirande lanserar vi därför i dagarna vår nya artikelserie SEA Papers som vi kommer att skicka till församlingar och pastorer i vårt nätverk. Syftet är att stärka församlingar i arbetet med evangelikal teologi och etik. Artiklarna kommer att vara skrivna av bland annat ledande teologer i den världsvida evangelikala rörelsen. Det första numret behandlar passande nog Skriftens ofelbarhet, och är ett välformulerat försvar av Bibeln som Guds ord. Artikeln är skriven av Kevin J. Vanhoozer, professor i teologi, vid Wheaton College, Illinois.
Han summerar en evangelikal bibelsyn så här:
”Skriftens ofelbarhet innebär att skriften, i de ursprungliga handskrifterna och när den tolkas enligt den mening som avsetts, talar sant i allt som den påstår.”
Är du pastor eller församlingsledare och vill få ta del av SEA Papers (i framtiden tar vi bland annat upp invändningarna mot Jesu uppståndelse), är du välkommen att maila oss på info@sea.nu.
(SEA Papers är självklart på svenska)

Inga kommentarer: