5 okt. 2011

Om helande

Micael Grenholm håller ett Bibelstudium om helande i sju punkter. Du kan lyssna på föredraget och följa med i anteckningarna här.

Inga kommentarer: