28 okt. 2011

Kvinnor är fullt kapabla att välja själva om de vill vara hemmafruar

Paula von Essen på Newsmill om Hemmafruar:
"Kvinnors rätt att bestämma över sina liv tycks än en gång ifrågasättas av politiker och genusforskare. Denna gång efter att en grupp kvinnor svarat jakande på frågan om de vill bli hemmafruar. När ska en kvinnas val vara hennes eget utan att behöva förklaras eller värderas?

Läs mer

Inga kommentarer: