18 okt. 2011

Hur står det till med svensk kristenhet?

Ewa-Marie Kihlagård rapporterar från en församlingsutvecklingshelg. Se också länken till "Sverigeundersökningen"

"Nyss hemkommen från kår 393 i Stockholm där en två dagars ekumenisk pionjärsamling just gått av stapeln. Jag deltog tillsammans med ca 75 personer från de flesta olika samfund i Sverige. Den gemensamma nämnaren för oss alla var att vi jobbar för och med nya församlingar i Sverige. Från Halmstad deltog jag och Ola Löwdin som är ansvarig för vår utpost i Laholm, samt Per-Eive från EFS och Fredrik Lagerström från EFK som planterar husförsamling på Andersberg i Halmstad. Intressant att vi från Halmstad var så väl representerade, troligen beror det på att vi här i Halland för flera år sedan insett krisen i kristenheten och behovet av nya församlingar!
Under konferensen redovisades den s.k ”Sverigeundersökning” som visar oss hur det egentligen går för svensk kristenhet. Det är ingen rolig statistik, den visar på nedgång för de flesta församlingar. Den visar också att det läggs ner mycket fler församlingar än vad som planteras. Ni kan se all statistik på http://www.naturligforsamlingsutveckling.se/studier/sverigeundersokningen.4.7521174811972ab2e2880001691.html"

Läs mer

Inga kommentarer: