21 okt. 2011

Ekumenik engagerar och provocerar

Från Bengts blogg:

"Mitt förra blogginlägg där jag berättade om min samvaro med Trosrörelsens pastorer och predikanter i Rom förra veckan har haft rekordmånga läsare. Innan ett dygn har gått sedan publiceringen är det uppe i snart 400 träffar. Det visar att ämnet engagerar.

-  Att Katolska kyrkan har dialog med praktiskt taget alla samfund inom kristenheten är inget nytt. Ändå har det faktum att pingstpastorer för en tid sedan åkte till Rom på en studieresa som ett led i dialogen och nu senast Ulf Ekman med Trosrörelsens pastor och predikanter gjorde sammalunda väckt stort rabalder i vissa begränsade kretsar inom frikyrkan. Omvänt har det hos vissa katoliker väckt irritation att jag givit stöd åt och uttalat mig positivt om ekumeniskt samarbete med Ulf Ekman och Trosrörelsen.

De allra flesta människor jag kommer i kontakt med från olika delar av kristenheten som kommenterar detta är positiva och gläds åt denna nya öppenhet inom kristenheten för att utan skygglappar närma oss varandra och inte döma innan man skaffat sig kunskap och förståelse samt lärt känna motparten bättre. En liten del blir kanske överentusiastiska, och i andra ändan finns en liten del som är överkritiska."

Läs mer

Inga kommentarer: