11 apr. 2013

EKHO fortsätter sitt projekt "hbtq-frågor i Frälsningsarmén"

Världen idag skriver att orsaken till att EKHO fick bidraget på 355.000 kronor för att förändra Frälsningsarméns bibelsyn i hbtq-frågor, var att man angivit att det var ett samarbetsprojekt med Frälsningsarmén.

Det låter otroligt att Ungdomsstyrelsen beviljade anslaget till EKHO med denna motivering. Är det inte en orimlig tanke att EKHO och Frälsningsarmén skulle samarbeta för att förändra Frälsningsarméns bibelsyn!?

Nåväl, EKHO fortsätter arbetet på egen hand. De räknar med att ge ut en bok där besvikna hbtq-personer redogör för sin berättelse i mötet med Frälsningsarmén och i juli får EKHO betala tillbaka de pengar som inte förbrukats.

Det har tidigare uppgivits att EKHO gjorde ansökan i samarbete med en lokal FA-ledare i Malmö, men detta har senare dementerats.

Läs mer i Världen idag.
/PB

Inga kommentarer: