8 apr. 2013

På väg...

Öresundsbron
Så var det måndagsmorgon och tidig start för resa till Köpenhamn och Tune Kursussenter. I morgon, tisdag, har vi en heldag med undervisning på NLDI-kursen (Nordic Leadership Development Institute).

Jag kommer att undervisa om Emergent Church som är ett försök att presentera evangeliet för den postmoderna människan, där sanningsbegreppet har upplösts, där man inte är beredd att acceptera auktoriteter och där det är jag själv som är utgångspunkten för allt.

Då man försöker anpassa evangeliet till en speciell situation finns alltid risken att det man presenterar är ett annat evangelieum. Hur lyckas Emergent Church i detta?

Jag återkommer med mina synpunkter på Emergent Church under veckan.

Inga kommentarer: