18 apr. 2013

Vem var Herman Martinsson?

"Armévän" skriver på B&E:
"Det gäller alltså en av de allra första salvationisterna i Sverige.
Den första gången Herman Martinsson växlade några ord med Hanna Ouchterlony var på senhösten 1884, när Frälsningsarmén hade funnits knappt två år i vårt land.
Den gången kom Hanna Ouchterlony ner till honom och tackade för att han med pondus hade tystat ner några fridsstörande busar under mötet.
Herman Martinsson hade just det året fyllt femtio, och han hade ett förflutet som var djupt tragiskt, fast han arbetade som redaktör i skämtpressen. Sedan tolv år hade han varit änkling och ensam pappa till en dotter.
Han hade som ung varit elev vid Kungliga Teatern och varit verksam som skådespelare vid resande teatersällskap ("i ömsom komiska ömsom tragiska roller"). Han hade gift sig med en nio år yngre skådespelerska och tillsammans hade de en dotter. Barnet var mest hos farmodern när föräldrarna turnerade.
"

Läs mer

(Läs också om Herman Martinsson i Svenskt biografiskt lexikon)

Inga kommentarer: