10 apr. 2013

En ny början

Rapport från NLDI-kursen i Köpenhamn (NLDI=Nordic Leadership Development Institute).

Igår var det Rut och jag som hade ansvaret för undervisningen. Det starkaste intrycket för mig personligen var den stunden vi tillbringade i smågrupper under passet "Deeper Spiritual Life".

Rut hade talat med utgångspunkt från några bibelberättelser om att våra misslyckanden inte behöver betyda slutet. De kan till och med betyda början på något nytt. Därefter bad vi deltagarna att sätta sig i grupper och dela med varandra så mycket som de själva önskade dela om erfarenheter från sina egna liv, och be för varandra.

Det blev en helig stund fylld av gråt, skratt och allvar. Vi fick bildligt talat "tvätta varandras fötter."

Det är så det är i Guds rike. Vi erbjuds ständigt en ny start då vi tycker att vi har misslyckats. Så är det just nu. En ny dag börjar. En ny dag som vi kan använda för att förhärliga Gud i våra liv. Vi får lämna gårdagen bakom oss och idag får vi en ny början. Låt oss använda den väl.

(Bilden kommer från Tune Kurscenters hemsida. För vår del var det lite för kallt att sitta utomhus under vårt gruppsamtal. Men vi såg tydliga tecken på att naturen börjar vakna till liv och det som varit fruset och dött börjar få liv igen. En ny början även där).

Inga kommentarer: