12 apr. 2013

Gud har omsorg om dig

1 kommentar:

Anonym sa...

Underbart dag är idag igen med ,att veta, att Gud är med oss in omsorg och ny kraft och nåd till seger in livets prövning att få välja vilket håll vi skall gå med hjärtas kärlek,tack med välsignelse in Jesus namn ,keijo södertälje