26 apr. 2013

Gudstjänst i Clearwater

Rapport från USA - del 4

I söndags tog Ronda och Paul med oss på gudstjänst på Frälsningsarmén i Clearwater. Det
Församlingen i Clearwater
var cirka 200 mötesbesökare, men under vintern hade genomsnittet på söndagarna enligt uppgift varit runt 500. Orsaken till att det "bara" var 200 på gudstjänsten var att "sommarfåglarna" och "kanadenserna" hade åkte hem under veckan. "Sommarfåglarna" kallade man pensionärer från norra USA som åkte ned till Florida under vintermånaderna för att slippa snön och kylan. "Kanadensarna" var samma slags människor som kom från Kanada. Dessutom hade divisionen samma helg ett läger för kvinnor, och 45 deltagare från Clearwater kår hade åkt dit över helgen.

Kåren i Clearwater är en livaktig kår. Nu till sommaren skickar man tio kadetter till Frälsningsarméns Officersskola.

Under gudstjänsten medverkade hornmusikkåren och, i kvinnornas frånvaro, manskören. Man anade säkert att jag var duktig att sjunga, så jag inbjöds att sjunga med i manskören (Det är första gången, tror jag, som någon anar att jag är duktig på att sjunga). Jag tror dock inte att jag gjorde så stor skada, vi var närmare femtio män i kören, och en stor manskör överskyler en myckenhet av missljud.

Det var en fin gudstjänstupplevelse att få vara med. Bra innerlighet och bra förkunnelse.

Redan vid ingången till byggnaden förstod jag att jag kommit till en en kristen anläggning. Skylten var skriven på den engelska som talades på 1500-talet i den klassiska översättningen av Bibeln, "King James". Översatt till svenska blir det ungefär "I skolen icke parkera här".

Tidigare rapporter från USA:
- Tidig lördagsmorgon i Tampa, Florida 
- Coca-Cola-pojkarna
- Melvin och Ester

Inga kommentarer: