25 apr. 2013

Melvin och Ester

Rapport från USA - del 3

Under besöket i Florida träffade vi flera av Ronda och Pauls vänner. Bland dessa vänner fanns Melvin och Ester. De är pensionerade frälsningsofficerare.

Melvin och Ester
För cirka tio år sedan gick de i pension och bosatte sig i Clearwater i Florida. Ganska snart efter att de hade etablerat sig i sitt nya liv som pensionärer inträffade katastrofen i New Orleans, då orkanen "Katrina" drabbade staden och människorna som bodde där.

Melvin och Ester anmälde sig som frivilliga att tillsammans med ett team från Frälsningsarmén resa till New Orleans för att hjälpa människor som hade förlorat allt. Uppdraget gällde en tvåmånaders-period. Men det blev längre än så. Pensionärslägenheten i Florida fick vänta. De två månaderna blev sju år. Sju år då Melvin och Ester själva kämpade med dålig hälsa och flera operationer.

Under de sju åren gjorde Melvin och Esters team tusentals hembesök för att erbjuda materiell, mental och andlig hjälp. Då jag talar med Melvin och Ester kommer jag att tänka på det löfte vi skriver under då vi blir officerare i Frälsningsarmén, att kämpa för människors frälsning, inte så länge man är i aktiv tjänst, utan så länge man lever. Melvin och Ester är verkligen bra exempel på detta.

Inga kommentarer: