14 mars 2014

Aldrig alene III

Fra Jostein Nielsens blogg:

Jeg liker overskriften, og «III» er fordi det er tredje gang jeg bruker den her på bloggen*. Den første refleksjonen handlet om at jeg deler misjonsoppdraget med mange andre kristne. 
Refleksjon to handlet om at jeg aldri er alene når jeg vitner. Dagen vers er Jesu vitnesbyrd om at Far alltid er med ham: 
«Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.» 
Joh 8:29
Dette er et sterkt vitnesbyrd fra Jesus som menneske. Han visste at i det øyeblikket han gjorde noe som var imot hans Fars vilje, ville han bli overlatt til seg selv. Jeg har lett etter denne forståelsen av dommen i Jesu undervisning – og her er den. Både Esekiel og Paulus er inne på at Guds dom er å overlate «de ulydige» til seg selv**.

Likevel – det viktig jeg tar med meg inn i dagen er at jeg trenger heller aldri å være alene. Jeg er alltid i Kristus og har adgang like inn til Far. Johannes trodde dette. Jeg tror det, og det gjør meg uendelig godt!

Dagens ‘manna’: 

Jeg behøver aldri å være alene!

Inga kommentarer: