26 mars 2014

Ett annat evangelium?


Under den här vinjetten lägger vi med jämna eller ojämna mellanrum in äldre inlägg i repris. Inlägg som har publicerats tidigare på rupeba.se och som är väl värda att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i februari 2009.

Rob Bell
Då jag läser företrädare för "emerging church" ser jag framför allt två saker som framträder:
1/ En raljerande kritik av den etablerade kyrkan
2/ En omformulering av evangeliet för att bättre kunna tas emot av den postmoderna människan.

Önskan att göra evangeliet förståeligt för nutidsmänniskan är naturligtvis av allra största betydelse. Men den stora risken är att man, för att i bästa välmening vinna så många som möjligt, omformar evangeliet så mycket att det blir ett annat evangelium.

Det var ju så liberalteologin växte fram. Som ett försvar för tron. Det var i en tid då upplysningstidens tankar, tron på förnuftet, dominerade. Plötsligt blev det helt omöjligt att hålla fast vid vissa "oförnuftiga" delar av Bibeln. Evangeliet omformades, för att i bästa välmening göra det lättare för människan att tro. Det var bara det att resultatet blev ett helt annat evangelium än det Bibeln presenterar.

Läs mer HÄR...

Inga kommentarer: