1 mars 2014

Innhold

Fra Jostein Nielsens blogg

Jeg har alltid vært opptatt av forkynnelse og talere.
Hva er det som gjør en tale til en ”god” tale?

Det er flere elementer som må være på plass. De fire viktigste er at taleren må ha noe å si – talen må ha et innhold. Deretter handler det om framføring og det tredje elementet er ”karisma”. Karisma må ikke bare knyttes til kristen forkynnelse - det finnes karismatiske forkynnere som ikke bekjenner kristen tro, men de tror så sterkt på det de har å formidle at det gir dem en utstråling, en karisma. Det gjør at budskapet lettere trenger gjennom til dem som lytter. Det fjerde elementet er kontekstualisering.

Jesus hadde alle disse elementene i sin forkynnelse, og innholdet da han igjen talte til folket var krystallklart:

    «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
    Joh 8:12

Folket som lyttet, kjente loven og profetene - og Jesus kjente den sammenhengen (konteksten). Jesajas profeti om folket i mørket som ser et stort lys (Jes 9:2) dukket sikkert umiddelbart opp i tankene hos tilhørerne. Å høre Jesu tale må ha gitt en blandet følelse: Er jeg i mørket, er jeg i dødskyggens land? Samtidig var det sikkert spennende at det stod et menneske foran dem og påberopte seg å være lyset og giveren av livets lys. Noen ble grepet andre ble forarget. Slik er det med god og riktig forkynnelse. Den må utfordre.

Dagens ’manna’:

    En tale uten innhold er bortkastet tid

Se Jostein Nielsens blogg HÄR...

Inga kommentarer: