22 mars 2014

Språkförbistring

Språkförbistring
Språkförbistring...eller har journalisten dålig slutledningsförmåga?

"Katarina Gryzewska och Jog Heter Pinio.."

Inga kommentarer: