14 juli 2018

"Salvationisternas betoning på blod och eld, frälsning och andeuppfyllelse, är grundläggande och evigt aktuell."

- Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, i Världen idag -

Det har blivit desto mer av Frälsningsarmén i mitt liv under den senaste tiden. Jag var med på salvationisternas kongress i Stockholm, som inbjuden ekumenisk gäst. Vi från Pingst har även haft ett bra samarbete med samma armé under Almedalsveckan. Dessutom har jag lyssnat lite på brassmusik för första gången på jag vet inte hur länge. Och man blir ju som bekant påverkad av dem man umgås med.


Salvationisternas betoning på blod och eld, frälsning och andeuppfyllelse, är grundläggande och evigt aktuell. Det finns verkligen en eld i blodet; där bärs något sammanflätat och oskiljaktigt. Frälsningen från Jesus kommer till oss genom den helige Ande och blir i oss en eld till att dela evangeliet om honom med fler. Jag tror elden riskerar att slockna om vi tycker att vi redan har mycket, eller rent av mest. Men om vi vill ha mer kommer himmelen att besvara vår längtan.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: