21 juli 2018

Inför söndagen den 22 juli - ANDLIG KLARSYN

- Från kyrkoaretstexter.se -
8:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mik 3:5-8, 1 Joh 4:1-6, Matt 7:15-21, Ps 119:30-35


Texten från Matteus 7:15-21 är hämtat från sista delen i Jesu bergspredikan. Temat är andlig klarsyn för att känna igen falska profeter.
En falsk profet är någon som säger sig tala inspirerat av Gud och föra hans talan, men inte gör det. "På deras frukt ska ni klart och tydligt känna igen dem", säger Jesus i vers 16.
 

Jesus använder välkända bilder från växtriket för sina åhörare. Man plockar inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från vilda tistlar. Det är inte osannolikt att Jesus pekar på törnbuskarna och tistlarna där på sluttningarna vid Genesarets sjö och liknar de falska profeterna vid dem. De har ingen ätbar frukt, de tar över och kväver andra växter runt sig och de river, sticker och bränner den som rör vid dem. På långt håll kan de se vackra ut och taggarna syns inte, men när man kommer närmare kan man klart och tydligt känna igen dem.

Det är intressant att det grekiska grundordet för törne är "akmen". Det kan översättas till "extremer" och beskriver något som dras till den yttersta punkten, som t.ex. en vass spets eller tagg. I sammanhanget kan det syfta på läror som ensidigt bara betonar en sak. Bibeln talar t.ex. om både "nåd och sanning" som ett begrepp. Undervisning om nåd utan sanning blir en falsk lära, på samma sätt som sanning utan nåd också blir det. 

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: