20 juli 2018

Frälsningsarmén: Ge andlighet plats i valet

- Dagen -
Ska vi råda bot på den psykiska ohälsan måste vi börja ta människors andliga behov på allvar. Det säger Peter Jonasson, Frälsningsarmén. Nu uppmanar han politikerna att ta med de andliga behoven in i valrörelsen.

– Vi kan inte ha ett samhälle som bara pratar om soppa och tvål. Människan är också en andlig varelse. Ska vi komma till rätta med de problem som vi har i vårt samhälle måste vi tala om hela människan, och även börja prata om de eviga frågorna, säger Peter Jonasson.

Soppa, tvål och frälsning är orden som sammanfattar det som Frälsningsarmén vill erbjuda människorna.

Peter Jonasson, som jobbar med metodstöd för Frälsningsarméns andliga utveckling, har på senare tid funderat mer och mer på vad han anser är en total avsaknad av det andliga perspektivet i politiken, valrörelsen och den allmänna samhällsdebatten i stort.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: