24 juli 2018

Elisabeth Sandlund: Låt kyrkan vara alkoholfri zon


- Dagen -
Men fakta talar för sig själva. Miss- och riskbruk av alkohol i Sverige har en rad negativa konsekvenser, både på ett samhälleligt plan och för berörda individer, inte minst de barn vars sommarlov förstörs av att mamma och pappa inte beter sig som ansvarsfulla vuxna utan låter vettet gå ut när vinet går in.
Vi behöver alkoholfria zoner i samhället, dit alla är välkomna och kan känna sig trygga i att inte utsättas för den frestelse tillgången till öl, vin och sprit innebär, än mindre för påtryckningar att ta ett glas som ”alla andra”. Här har kyrkorna en viktig och självklar roll att spela genom att föregå med gott exempel både inåt, gentemot de egna medlemmarna, och utåt, gentemot samhället.
De kristna som därutöver förvandlar sina hem till alkoholfria zoner och som visar att det går att ha minst lika roligt utan promillehalt i blodet är värda all högaktning. Det handlar inte om att sätta sig på höga hästar och vifta med pekpinnen men att ta ett medmänskligt ansvar.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: