24 juli 2018

Vad händer då en kristen dör?

Med ojämna mellanrum kommer det frågor till Rut och mig som vi publicerar på hemsidan.

FRÅGA:
I veckan fick vi en fråga om vad som händer då en kristen dör? 
Vilar den i väntan på Jesu återkomst och domens dag ELLER kommer den personen direkt att få välkomnas till ett liv himlen med Gud?
Rövaren på korset fick vara med Jesus i paradiset direkt, men det står också
att de döda ska stiga ur sina gravar då Jesus återkommer.
Och vad händer med dem som kremeras? 

SVAR:
Tack för en bra fråga. Ja, det är ju faktiskt så som du skriver att man talar om två olika händelseförlopp vid en kristens död. I förbindelse med begravningar säger man ju både att den döde har fått komma hem till himlen och att Kristus skall uppväcka den döde på uppståndelsens morgon. Så frågan är om man går direkt till Jesus eller om man får vänta i dödsriket till det blir dags att bli uppväckt?

Jag tror att de båda uttryckssätten är riktiga. Jag kan tänka mig att tid är något som bara är aktuellt under vår vandring här på jorden. Jag tror inte att tid existerar i himlen eller i dödsriket. Jag tror inte att man frågar varandra i himlen vilken dag det är eller hur mycket klockan är. Jag tror att livet i himlen är ett tlllstånd där tid inte existerar.

Så jag tänker mig att den kristne som dör hamnar i dödsriket, men eftersom tid inte finns får han eller hon möta Jesus i nästa ögonblick, även om vi jorden har räknat oss igenom många år.

Jesus sa till sina lärjungar att han skulle gå bort för att förbereda en plats i himlen (Joh 14:1-3), och då allt blir färdigt ska han komma tillbaka och hämta oss till sig. Men tiden gick och ingenting hände. En del medlemmar i församlingen blev gamla och dog och folket frågade då om de inte skulle få vara med då Jesus kommer tillbaka. Då skriver Paulus för att trösta församlingen i Tessalonike att då Jesus kommer tillbaka ska först de döda i Kristus stå upp och sedan ska vi tillsammans med dem bli uppryckta och möta Jesus i skyarna (1 Tess 4:16-18).

Då det gäller kremering tror jag inte att det spelar någon roll. För den kroppen som dör är inte den kroppen vi ska vara iklädda den dagen vi flyttar hem till himlen. För det finns kroppar anpassade för livet på jorden och helt andra kroppar som är anpassade för livet i himlen (1 Kor 15:35+). Även om de inte kremerades är det inte mycket kvar av de kroppar som levde för tusen eller tvåtusen år sedan.
Så varken vi eller de redan insomnade kommer att flytta hem i de kroppar vi har levt i under vår tid på jorden antingen vi blivit kremerade eller begravda.

Ett intressant samband kan vi se skymta fram i olika bibelställen. Då Jesus tar med några av lärjungarna på förklaringsberget. Där träffar de Elia och Moses som samtalade med Jesus (Matt 17:3). Men stopp där hur kan de möta Moses och Elia? De är ju döda och ska uppstå först vid Jesu tillkommelse. Man kan väl inte hämta upp folk från dödsriket och sedan skicka ner dem dit igen?

Ja, med Elia är det lätt att ge svar. Han dog inte! Han fick komma direkt hem till Gud i en eldvagn. Han åkte inte ner i dödsriket som alla andra, han åkte upp till himlen (2 Kung 2:11). Men Mose hur kunde han finnas med under upplevelsen på förklaringsberget? Skulle inte han vara i dödsriket?

Ja, vi vet att det var något konstigt som hände i förbindelse med Moses död. Gud själv begravde Moses och ingen fick reda på var hans grav fanns (5 Mos 34:5-6). I Judas bok i Nya Testamentet får vi ännu en ledtråd. Där får vi reda på att ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om vem som skulle ta hand om Moses kropp (Judas brev vers 9). Det var tydligen en kamp om vart Moses kropp skulle ta vägen. Skulle han till dödsriket eller skulle han direkt till himlen. Uppenbarligen vann ärkeängeln Mikael den kampen eftersom Moses får vara med på förklaringsberget.

/PB

Inga kommentarer: