26 juli 2018

Pride är ingen väg till verklig frihet

- Per Ewert i Världen idag -
Europride är på väg att inta Sverige. Under tre veckor kommer landet att bindas samman i ett jätteevenemang, där alla förväntas ställa upp bakom regnbågsflaggan. Även vissa kyrkliga företrädare planerar att ställa sig med i ledet. Det är högst problematiskt, både för det kristna uppdraget och inte minst: för dem man säger sig värna.

I våras publicerade Clapham­institutet rapporten ”Det färgglada mörkret” om innehållet i Stockholm Pride. När årets program nu har släppts är verkligheten fortfarande förfärande mörk. Programmet erbjuder miljöer som präglas av ren sadism, och man håller seminarier som aktivt lär ut hur man slår sig själv och andra med käppar, rotting och piskor. Både RFSU och RFSL håller seminarier där de okritiskt berättar om kombinationen av droger och sex. Bejakandet av prostitution har dessvärre förstärkts ytterligare, genom att den nya organisationen ”Fuckförbundet” bereds plats att förkunna sitt budskap. 

Alla samhällsinstanser måste rimligtvis betrakta dessa inslag som djupt destruktiva. De uttrycker en ideologi av totalt normbrytande, dekadens och avsaknad av ramar, som ett uttryck för vägen till tänkt frihet. Men så är naturligtvis inte fallet. En sådan ideologi fungerar inte i samhället, och den stämmer framför allt inte överens med en kristen kontext.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: