25 feb. 2019

Släng ut religionen från SVT

Lena Melin ondgör sig i Aftonbladet över religiösa inslag i SVT. Hon skriver att det är omodernt. Förlegat. Passé.

Hon får mothugg från många håll. En kommentar skriver: "Nä Lena Mellin, jag håller inte med dig. Det är valfritt att titta eller inte. Säg någon sammanslutning som har sex miljoner medlemmar i Sverige?"


Elisabeth Sandlund skriver i Dagen: "Varför sänder Sveriges Radio och SVT stora sportevenemang och låter dem till och med inkräkta på andra program som har fasta platser i tablån?
Antalet personer som utöver idrott på elitnivå är försvinnande litet och procentuellt sett är det en blygsam andel av svenska folket som tar sig till fotbollsplaner, hockeyrinkar och andra arenor för att på ort och ställe betrakta män och kvinnor som stakar sig fram på snön, försöker träffa en puck med sin klubba eller jagar efter en boll."

Sandlund avslutar sin artikel med orden: " Public service har, nu som tidigare, som uppdrag att spegla mångfalden i det svenska samhället och tillfredsställa behoven hos en bred lyssnar- och tittarkrets.
I den ingår många som av olika skäl inte kan eller vill ta sig till en kyrka för att delta i gudstjänsten. I en tid när religionen är tillbaka på bred front i det svenska samhällslivet är det sannolikt att denna grupp ökar, inte minskar. Det är retsamt för den som tycker att religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet ska utövas i skymundan, utan att märkas och göra avtryck."

Lena Melins artikel i Aftonbladet kan du läsa HÄR.
Elisabeth Sandlunds artikel i Dagen kan du läsa HÄR.
Joakim lundgrens kommentar i Dagen kan du läsa HÄR.


Inga kommentarer: