6 feb. 2019

STÄNDIGT VÄXANDE TRO

Varje onsdag presenterar vi en bok från vår webbshop AFFÄREN. Detta är nummer fyra i serien:

 STÄNDIGT VÄXANDE TRO - Smith Wigglesworth


I denna nyöversättning av Ständigt växande tro finns arton av Wigglesworths trosstärkande budskap nedskrivna. 

Smith Wigglesworth (1859–1947) är känd över hela världen som en trons apostel. För honom var livet ett ständigt äventyr. 

Han litade på Gud, även i helt hopplösa situationer. Han satsade allt på kraften som finns i Kristus. Följ med denne troshjälte på äventyret som kallas ”tro”, där mirakler är en del av vardagen. Ta del av vittnesbörden om befrielse från diabetes, tuberkulos, demoner och till och med fysisk död. Och bli inte förvånad om trons frön planteras och växer i ditt hjärta. 

Se hur Gud verkar och möter människor med sin helande och befriande kraft och hur mirakler sker som ett resultat av trons kraft. 

 150:- (Postens porto tillkommer)
Skriv ett mail till info@rupeba.se för att beställa boken.

Inga kommentarer: