16 nov. 2010

Byggandet av en världsregering

Websajten Aletheia skriver om hur scenen läggs tillrätta inför en världsregering:
"Under tiden så rasar problemen i Europa. Skuldkrisen är inte på långa vägar över. Kenneth Rogoff, Harvard professor och före detta chefsekonom i världsbanken, kallar situationen i Europa för en ”härd smälta i slow motion” Kenneth tvekar inte utan säger att det bara är en tidsfråga in detta sker. Det kan ske om ett år eller om en vecka, och det blir mycket svårt för krisländerna att klara sig.
Även vår egen ordförande i ekonomiska-rådet och tillika professor i ekonomi, Lars Calmfors låter väldigt dyster även om han försöker ange en positiv ton, läser man mellan raderna så ser det rätt kört ut. Han menar att Euro-området skulle klara en liten kris men inte en stor. Om exempelvis Grekland skulle ställa in betalningarna så ökar trycket på de övriga s k PIIGS länder och man får en kedjeeffekt. Då kommer varken IMF (Världsbanken) eller EU:s nya kris mekanism att räcka till.
– Man får bara be till Gud att det inte går så långt, säger Lars Calmfors."

Inga kommentarer: