24 nov. 2010

rupebas morgonkoll den 24 november

Lena Andersson får kritik
Dagen - "I en kolum den 23 oktober menade Andersson att ateistisk kunskapssyn är byggd på skarp analytisk filosofi medan troende kopplas ihop med allsköns fluff, menar Ulf Jonsson på bloggen och undrar hur Andersson kan glömma att det faktiskt finns en lång rad framstående filosofer som är troende."

Hädelselagar för harmonins skull?
Mats Tunehag i Världen idag - "Vore det inte bra för samhället och dess sammanhållning om man reglerade att folk inte fick kränka andra människors religiösa tro, symboler och heliga ting? I ett multikulturellt och civiliserat samhälle borde det väl finnas ramar för vad man borde få säga så att inte andra kränks? Skulle det inte vara ett bra sätt att skapa grunder för social harmoni och tolerans?
Dessa argument har under många år använts av den islamska konferensen (57 muslimska medlemsländer) när man drivit igenom en resolution i FN-sammanhang om att kritik av religion borde förbjudas.
Dessvärre har det funnits även svenska politiker som förespråkat något dylikt även i Sverige, bland annat med hänvisning till Norge.
Det finns så kallade hädelseparagrafer i både Europa och i muslimvärlden. Men nu har Freedom house gjort en undersökning av hur paragraferna fungerar i praktiken och vad dess konsekvenser är. Läsningen är förödande för varje förespråkare av någon form av hädelseparagraf.
Man har granskat Algeriet, Egypten, Grekland, Indonesien, Pakistan och Polen. Det är visserligen en avsevärd skillnad på konsekvenserna av dylika lagar i demokratier respektive diktaturer. Men i samtliga fall inskränker dessa lagar yttrande- och religionsfriheten, frambringar självcensur, skapar intolerans, används mot sårbara minoriteter, ger upphov till inkvisitionsliknade förfaranden och leder till diskriminering, och även till förföljelse och mord.
I stället för att leda till social harmoni, tolerans och ömsesidig respekt, så visar rapporten att hädelselagar skapar spänningar och leder till uppvigling, hot och våld. Och det är framför allt de mest intoleranta som vill ha hädelseparagrafer och som använder dessa mot människor och grupper av annan tro."

Inga kommentarer: