3 nov. 2010

Vård av missbrukare måste få kosta

(Bilden från Kurön - "Hoppets ö") Regeringens pågående missbruksutredning visar att samhällets kostnader för missbruk av alkohol och narkotika hamnar runt 150 miljarder kronor. Ett grundproblem är att bara en bråkdel av det beloppet används för rehabilitering av missbrukare. Kommunerna betalar gärna för förvaring på härbärgen, medan man är högst ovillig att betala för en plats på behandlingshem. Det är budskapet i en ledare i Världen idag, skriven av Maria Andersson. Hon skriver:
"Den kristna missbruksvården i Sverige har under många års träget arbete kunnat visa upp mycket goda behandlingsresultat. Människor som tidigare befunnit sig på samhällets absoluta botten, har fått sina liv upprättade och lever nu som ansvarstagande medborgare. De pengar som respektive kommuner har lagt ut för behandling av dessa människor har betalats tillbaka många gånger om."

Dagen skriver under rubriken Missbruk kostar samhället miljarder - "Notan för svenskarnas alkohol-, drog- och tablettmissbruk landar på 150 miljarder kronor årligen, enligt regeringens utredare Gerhard Larsson. Vården måste bli bättre på att fånga upp personer med missbruksproblem, anser han."
Läs också i Svenska Dagbladet

Inga kommentarer: