14 nov. 2010

rupebas morgonkoll den 15 november

Finska kyrkomötet: Ja till bön – nej till välsignelseakt
Dagen - "Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beslutade på fredagsförmiddagen om bön för homosexuella par i registrerat partnerskap. Kyrkomötet röstade genom utskottets förslag med rösterna 78-30."

Bönestunder för homosexuella i Finland
Kyrkans Tidning - "Finska kyrkan har nu tagit beslut om att bönestunder för homosexuella par ska erbjudas. Borgå Stifts biskop Björn Vikström kallar beslutet för en kompromiss."

Inga kommentarer: