1 nov. 2010

Katolsk karismatik konferens i Stockholm

Bengt Malmgren skriver i sin blogg om den katolska karismatiska konferensen som hölls i Stockholm i helgen. Bengt citerar ett uttalande av påven 2005:
"I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time" ("Jag hoppas att den Helige Ande ska möta ett ännu mer fruktbärande mottagande i de troendes hjärtan och att "pingstkulturen", som är så nödvändig i vår tid, ska sprida sig.")
Mångä höjer säkert på ögonbrynen då de ser talarlistan som innehåller både anglikaner och livets-ordare:
"Att konferensen har ett starkt ekumeniskt inslag kan ingen undgå att märka, Sue Whithead kommer som sagt från Anglikanska kyrkan, och att Ulf Ekman från Livets ord också är inbjuden har väckt en viss förvånad uppmärksamhet."

Läs också i Världen idag

1 kommentar:

konferens göteborg sa...

Tack för att dela dina bästa minnen .... Jag gillar din blogg. konferens bohuslän