29 nov. 2010

rupebas morgonkoll den 30 november

Röda korsanställd hotas med avrättning efter att ha konverterat till kristendomen
Dagen - "Två afghaner hotas med dödstraff för att ha konverterat från islam till kristendomen. En av de anklagade arbetar för Röda korset."

Religionsförföljelse bakom flyktingvåg
Världen idag - "Bristen på religionsfrihet är en stor orsak till att religiösa minoriteter, till största delen kristna, flyr från länder där islam är den dominerande religionen."

Inga kommentarer: