23 feb. 2013

Inför söndagen - Den kämpande tron

Söndagens texter - Andra söndagen i fastan: 1 Kung 19:1-8 | 1 Kor 10:12-13 | Luk 7:36-8:3 | Ps 130

 "Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den." (1 Kor10:12-13)

Det finns en utväg
Här möter oss ett bibelord i prövningens stund. I stunder då allt är mörkt och vi inte ser någon väg vidare. 

Här får vi två löften. Dels att Gud inte kommer att låta oss prövas över vår förmåga, och dels att han kommer att visa oss en utväg. Inte en utväg från våra prövningar eller en utväg runt våra prövningar, utan en utväg igenom prövningarna. Gud finns med i den mörkaste stunden och han kommer att visa oss en väg vidare. Det finns en utväg även om du inte sett den ännu. Håll fast det löftet och du kommer att få se att en dag kommer det en öppning som du inte ens hade vågat drömma om.

"Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8)


 

Inga kommentarer: