3 feb. 2013

Tidig söndagsmorgon den 3 februari

Tillbakablick på den gångna veckan från min personliga utsiktspunkt på livet

Den här veckan har präglats av tillbakablickar på vår tid i Lettland. I måndags kom Edgars, ekonom på högkvarteret i Riga, till Stockholm med en minibuss fylld med våra sista kvarlämnade tillhörigheter i Lettland. Några bokkartonger och en liten bäddsoffa. Edgars återvände till Riga med tisdagsbåten till Riga och med minibussen fylld av kläder och annat som kan behövas i Frälsningsarméns sociala arbete i Lettland. Vi hade många fina samtal med Edgars och blev uppdaterade om hur våra vänner i Lettland levde sina liv.

Fredag kväll hade vi en helkväll med vår efterträdare som ledare för Frälsningsarméns arbete i Lettland, Christine Bailey från England, samt "vår" personliga sekreterare och tolk, Iveta. "Vår" inom citationstecken eftersom hon inte är "vår" längre.

Christine och Iveta hade varit i Stockholm under fredagen för ett antal sammanträden och på kvällen var de hemma hos oss på middag. Christine hade naturligtvis många frågor om arbetet i Lettland, och vi hade många frågor om hur det står till med alla i Lettland. Hur går det med alla officerare? Hur går det för de nya löjtnanterna? Hur går det för de nya soldaterna? Hur går det för de nyfrälsta? Vi fick positiva och lugnande svar på alla de frågorna.

I lördags var det samling på Templet för "Skangals vänner", en stödförening för Frälsningsarméns arbete på Skangalgården, som skänktes av familjen Palme efter Lettlands frigörelse från Sovjetunionen.

Christine presenterade sig själv och berättade om sina första intryck från Lettland, som hon sammanfattade i orden Beundran, Fokuserat arbete samt Värme och Ljus. Modris, föreståndaren på Skangal berättade om vad som hade hänt på Skangal under året som gått och Marie Willermark, ledare för Frälsnignsarmén i Sverige/Lettland avslutade samnligen med en andakt. Bertil Rodin, Mr. Skangal, ledde som vanligt samlingen på ett utmärkt sätt.

Rut och jag hade blivit ombedda att berätta vad som hade hänt i Lettland sedan förra årsmötet i början av 2012. Jag visade några bilder från händelser under året och berättade. Här får du följa med i bildspelet:
Frälsningsarmén i Lettland växer (1). Här är bilder från några av soldatinvigningarna i Lettland under 2012. Bilden överst till vänster är från soldatinvigningen i Bauska nyårsdagen 2012. Överst till höger soldatinvigning i Iecava. Nederst till vänster ser vi den första soldatinvigningen i Sarkani någonsin. Sarkani är en förfallen by bara någon kilometer från Skangal. Nederst till höger ser vi en bild från en soldatinvigning i Liepa.
Frälsningsarmén växer (2). Två nya kårer öppnades i mars. Det är kår nummer 8 och kår nummer 9 i Lettland. Både Drusti och Seda hade under en tid varit utposter och båda platserna hade haft ett antal soldatinvigningar och var nu redo att bli bli egna kårer.
Kongressen i Riga i juni var naturligtvis en höjdpunkt under året. Bilderna: Frälsningsarmén ställer upp till marsch vid Frihetsmonumentet för att marschera till öppningsmötet i kongresshallen. Tamburinbrigaden i aktion vid ett friluftsmöte i centrala Riga. Riga Staff Songster sjunger i ett av kongressmötena.
Under kongressen framfördes en barnmusikal med barn från hela Lettland på scenen. De hade övat under året och gav oss en fantastiskt föreställning av musikalen "Vad är det som händer Sackeus?". Musikalprojektet kommer att fortsätta som ett treårsprojekt med en ny musikal varje år.
Frälsningsarmén växer (3). Åtta nya officerare ordinerades under kongressen.
Flera läger genomfördes under sommaren. Här är bilder från barnlägret i Ainaze, vid kusten nära den estniska gränsen, samt bild från Familjelägret på vår egen lägergård på västkusten.
Frälsningsarmén växer (4). I slutet av sommaren öppnades två nya kårplanteringar. Till vänster ser vi en bild från ett möte i kårplanteringen i stadsdelen Agenskalns i Riga. Vi ser rektorn på Officersskolan tala, tolkad av en av förstaårskadetterna. Den andra bilden är från den officiella öppningen av kårplanteringen i Saldus, som ligger mitt emellan Riga och Liepaja på västkusten. Vi hade vid det tillfället inte fått en egen lokal i Saldus, så öppningsmötet fick bli ett friluftsmöte. Nu har Saldus fått en egen lokal och de två första soldaterna är redo för sin soldatinvigning.
Här ser vi bilder från det sociala centret i Riga. Matpaket som förberetts för utdelning samt en bild från "systugan" på centret. Så gott som alla kårerna i Lettland har ett omfattande socialt arbete med soppkök, matudelning, klädutdelning, duschar och tvättmaskiner.
Under hösten firade Frälsningsarmén en Europakongress i Prag. En stor delegation från Lettland åkte i två bussar den 24 timmar långa resan till Prag. Cirka 80 deltagare från Lettland var på plats. På bilderna ser du inmarschen från de olika länderna med Sveriges och Lettlands flaggor. Till höger ser du den gemensamma kongresskören i aktion, med flera av sångarna från Lettland.
Under 2012 genomfördes ett EU-finansierat projekt som riktade sig till tre målgrupper: föräldrar med många barn, föräldrar till handikappade barn och till ungdomar som hade blivit för gamla för att bo kvar på barnhem och som var på väg ut i livet. Programmet bestod av seminarier i livskunskap samt utbildning och praktik på företag med målet att hjälpa kursdeltagarna ut i arbetslivet. Projektet som avslutades den 31 januari i år kommer att fortsätta även under 2013 utan EU-bidrag.
Frälsningsarmén har under året satt upp ett katastrofteam som ska kunna ge materiell hjälp och omsorg till personer som drabbas av katastrofer som till exemplet, eldsvådor, olyckor och översvämningar. Här ser vi frälsningsofficeren som leder teamet, omgiven av brandsoldaterna på Rigas brandstation.
Lagom till jul gjorde Borås Tidning ett reportage om Frälsningsarméns arbete i Lettland. Det blev ett nio sidor långt reportage och Palmes familjegods nämns också i reportaget, vilket gjorde det extra intressant att visa på samlingen för Skangals vänner.
Det finns naturligtvis så mycket mer som hände under 2012, men detta var i alla fall några smakbitar.

Nu är det, som sagt, söndagsmorgon och snart dags att åka in till Stockholm för att gå på gudstjänst. Sedan kommer förmodligen snart en ny vecka och jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig.

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: