2 feb. 2013

Inför söndagen - Uppenbarelsens ljus

Söndagens texter Kyndelsmässodagen - Mal 3:1-4 | 1 Tim 6:13-16 | Joh 1:14-18 | Luk 2:22-40 | Ps 138

Uppenbarelsens ljus

Freefoto.com

"Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.”
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss." (Joh 1:14-18)

Detta är ett vittnesbörd. De hade sett något: "vi såg hans härlighet". De hade sett något som majoriteten av människor runt dem inte hade sett. Det de hade sett var inget som man kunde se med sitt intellekt eller sitt logiska tänkande. För att se hans härlighet behövde de hjälp av den Helige Ande så att de kunde se verkligheten i uppenbarelsens ljus.

Uppenbarelsens ljus kan man bara se med trons ögon. Jesus sa: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40). Det är i trons ögon som uppenbarelsens ljus kan strömma in. Tron öppnar en ny verklighet. Vi ser det man inte annars kan se. Paulus ber att vi ska få en "uppenbarelsens Ande så vi kan få en rätt kunskap om honom" (Gud). Han ber att våra hjärtan "ska upplysas så vi förstår vilket hopp han har kallat oss till" och vilket rikt arv vi har fått. (Ef 1:17-18).

Detta kan man inte se med sina fysiska ögon. Det behövs ett uppenbarelsens ljus för att
-se Guds härlighet
-få kunskap om vem Gud är
-förstå vilket hopp han har kallat oss till
-förstå vilket rikt arv han har kallat oss till
Ser du inte detta? Be med i Paulus bön om att också ditt hjärta kan upplysas.

Vittnesbördet var "vi såg hans härlighet". Vad var det de hade sett? De hade sett att han var full av nåd och sanning. De hade inte sett att han var full av nåd eller sanning. De hade sett att han var full av två saker, nåd och sanning. Det finns så många idag som bara har sett det ena.

Många förkunnar bara nåd och bortser från sanningen. Det kan leda till att det inte spelar någon roll hur man lever, därför att nåden kompenserar för mitt ansvarslösa liv. Det kan leda till att man inte bryr sig om vad som rätt eller fel (sanningen). Men tar man bort sanningen om vad som är rätt eller fel, finns det inget behov för nåd. Nåd behöver vi bara för alla de fel vi gör.

Många förkunnar bara sanningen om rätt och fel. Det kan leda till att människor känner sig fördömda och nedtryckta. Men Jesus kom inte bara med sanningen. Då sanningen uppenbarats finns det en oändlig nåd.

- Gud, ge oss en uppenbarelsens Ande så vi får en rätt kunskap om dig.

Inga kommentarer: