8 feb. 2013

På goda grunder - fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten

Ny bok från Claphaminstitutet

"I ett land och en tid när sekularismen fått stort insteg i den offentliga debatten finns ett tydligt behov av en trovärdig kristen röst i samhällsdebatten.
   Tankesmedjan Claphaminstitutet startades våren 2008 i syfte att ´arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål´ Under Claphaminstitutets paraply har ledare och ämnesexperter från samhällets olika delar förenats, för att i seminarier och debattartiklar tillsammans kunna höja sin röst till försvar för en stadig kristen värdegrund i samhället.
   Inför Claphaminstitutet femårsjubileum 2013 har ett representativt urval av de mest uppmärksammade publicerade artiklarna samlats i denna antologi. Vi hoppas att artiklarna även i bokform ska nå nya läsare och stimulera den svenska idédebatten med ett kristet perspektiv."
                                                                               (Från baksidetexten)

Boken innehåller 59 artiklar fördelade på följande ämnesområden:
- Människovärde
- Mänskliga rättigheter
- Samhälle och politik
- Ekonomi
- Miljö och global rättvisa
- Tro och vetenskap
- Utbildning och forksning
- Utmaningen från nyliberalismen
- Familj och sexualitet
- Inomkyrklig debatt

Köp boken - läs den - sprid den!

Boken släpps den 21 februari i förbindelse med Claphaminstitutets årsmöte. Du kommer att kunna köpa boken här på rupeba.se. Priset blir 169:- + porto 45:- . Du kan beställa den redan nu genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se. Boken ges ut på rupeba förlag.

Inga kommentarer: