23 feb. 2013

Vill ni ha besök?

Rut och jag har under många år haft den stora förmånen att få tala i mötesserier, konferenser, kongresser, bibelhelger och kurser i Sverige och i många andra länder.

De senaste åren, som vi tillbringat i Riga, har våra möjligheter att resa varit starkt begränsade. Men nu tror vi att kommer att ha mer tid till förfogande.

En fråga som vi ständigt får inför besök är hur mycket det kostar. Vi räknar med att den som inbjuder står för kostnader för resa och logi. Dessutom kommer vi att tillämpa Frälsningsarméns rekommenderade belopp för mötesbesök av pensionerade officerare.

Eftersom vi gör det mesta tillsammans kommer vi inte att ta något extra om vi kommer båda två.

Och, om din kår/församling, inte har ekonomi för sådana besök, kan vi tänka oss att komma även utan ersättning.

Hör gärna av dig om du är intresserad till peter@rupeba.se eller rut@rupeba.se

Inga kommentarer: