2 feb. 2013

Sakfrågan

Den kristna pressen fortsätter att följa händelseutvecklingen i frågan om att EKHO har fått statsbidrag genom Ungdomsstyrelsen för att förändra Frälsningsarméns bibelsyn.

Världen idag rapporterar att Ungdomsstyrelsen nu har träffat Frälsningsarméns ledning för att klargöra om förutsättningarna i EKHO:s bidragsansökan stämmer överens med verkligheten. Läs HÄR.

Dagen har intervjuat olika personer för att försöka klargöra vem som talar sanning. Läs HÄR. Där kan man läsa att kårledaren i Malmö, Patrik Olterman, omnämns upprepade gånger i EKHO:s ansökan om bidrag. Patrik Olterman säger i artikeln att han blev väldigt förvånad över att han fanns med i ansökan och säger att han tycker att EKHO borde ha frågat honom först. Patrik säger också att han aldrig har varit en del av projektet.

Dagen intervjuar även EKHO:s ordförande, Gunnar Bäckström, som bekräftar att Patrik Olterman inte är med i projektet. Dagen frågar vidare om det som står i ansökan är fel. På den frågan svarar EKHO:s ordförande att Patrik har varit med i projektet, men att han, efter påtryckning, har backat från projektet.

Då jag läser alla tidningsartiklar om EKHO:s strävanden att ändra Frälsningsarméns syn i hbtq-frågan får jag uppfattningen att EKHO verkligen gjort ett stort magplask. Deras ambition att diskutera hbtq-frågan har helt fallit i bakgrunden. Vad alla diskuterar är om EKHO medvetet har byggt sin ansökan på vilseledande information om sitt samarbete med Frälsningsarmén eller inte, samt om det är rimligt att staten ger en organisation bidrag för att förändra en annan organisations ideologi.

Sakfrågan har helt fallit i skymundan. Sakfrågan gäller att EKHO anser att homosexuella som lever i en sexuell parrelation ska kunna få bli soldater och officerare i Frälsningsarmén.

I Frälsningsarméns etikdokument kan man läsa: "Vi tror att Guds tanke med sexualiteten är att den utlevs kärleksfullt och ömsesidigt mellan man och kvinna inom äktenskapet ...". Det är detta EKHO vill ändra på.

Jag tror för min del att det är svårt för Frälsningsarmén att förändra den inställningen enligt EKHO:s önskemål, utan att samtidigt ändra Frälsningsarméns grundläggande lärosatser. Den första lärosatsen lyder: "Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv."

Inga kommentarer: