16 feb. 2013

Inför söndagen - Prövningens stund

Söndagens texter - den första söndagen i fastan: 1 Mos 4:3-7 | Jak 1:12-15 | Matt 16:21-23 | Ps 31:2-6

Prövningens stund
"Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död." (Jak 1:12-15)

En gammal god vän, som nu är hemma hos Herren, brukade säga: "Det är av uppförsbackarna man får konditionen." Ibland kan det kännas som att det är uppförsbacke i livet. Vi började gå den väg Gud visade oss, men så blir vägen brantare, tyngre och svårare än vi beräknat. Många har stannat halvvägs uppe i backen och sagt att nu är det nog.

Om det är Guds väg för ditt liv, ge inte upp! Ger du upp nu kanske du inte får den kondition du behöver för att möta nästa uppförsbacke i livet. "Salig är den som håller ut". Gud har aldrig lovat att livet ska vara bara nedförsbacke och "solen i ryggen" hela livet. Jesus prövades. Jesus frestades. Men han höll ut! Genom att han gjorde det kan du och jag vara frälsta och förlåtna idag.

Bibeltexten talar också om att synd ofta inte kommer plötsligt. Vi har kanske under en längre tid umgåtts med tanken på synden och då vi tänkt tillräckligt länge så är vi mogna att ta steget ur i synden. Texten liknar processen vid ett havandeskap. Ett havandeskap tar normalt nio månader. Det nya barnet kommer inte plötsligt. 

På samma sätt kan det vara med synden. Vi väljer att fortsätta umgås med tanken. Vi kanske börjar argumentera att det inte kan vara så farligt och till slut faller vi i synden.

Störst chans att övervinna det onda i oss själva är att avbryta havandeskapet så tidigt som möjligt. Att inte låta tanken få fäste i vårt huvud. Synden börjar nästan alltid med en tanke. Om vi inte besegrar den tanken kommer tanken att besegra oss.

Inga kommentarer: