27 juli 2013

Omvänd er!

NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare
Söndagens texter:
Bibel 2000: Ords 3:27-32 | Ef 4:20-28 | Luk 12:42-48 | Ps 8

Vart tog undervisningen om omvändelsen vägen?
"Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus –
såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.
Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver." (Ef 4:20-28)

Då Johannes Döparen förberedde scenen för Jesu ankomst var hans budskap "Omvänd er ty himmelriket är nära." (Matt 3:2). Han fortsätter sin förkunnelse med uppmaningen att "bära sådan frukt som hör till omvändelsen" (Matt 3:8).

Jesus varnar oss upprepade gånger och säger att vi måste omvända oss för att inte gå under. (Luk 13:3+5).

Dagens text har samma budskap. Lägg bort det gamla sättet att leva och "klä er i den nya människan".

Dessvärre hör man ett motsatt budskap i många kyrkor idag. I sin iver att nå så många människor som möjligt har man reducerat evangeliet till att vara ett må-bra-budskap. Evangeliet presenteras så här:
-Du är OK som du är
-Gud älskar dig som du är
-Du är accepterad som du är
-Du får vara precis som du är

Detta är ett helt annat evangelium än det som presenteras i Nya Testamentet. Det är sant att vi får komma som vi är, men därefter förväntar sig Gud att vi ska bära den frukt som hör omvändelsen till. Omvändelsen ska leda till förvandlade liv.

Per Ewert skriver i sin bok "Guldet blev till sand":
"På frammarsch är sådan samfund som utmanar till helgelse, inte väjer för trons kamp och lidanden och som håller Bibelns ord för sanna även om de kolliderar med dagsaktuella ståndpunkter. Medlemmarna flyr däremot de kyrkor som presenterar sig som maximalt öppna, utan krav på personlig förändring" (sid.181)

Evangeliet positiva budskap är:
-Du kan få ett nytt liv
-I gemenskapen med Jesus kan du bli förvandlad
-Du får förlåtelse för dina gamla synder och en chans att börja om på nytt.
-Du behöver inte längre sitt fast i dina gamla vanor och misslyckanden

Omvänd er och låt det nya livet spira fram!

"Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till."

1 kommentar:

Anonym sa...

Helt enig i dette.Takk og lov at noen sier det.Begynte neste tro at det var noe rive galt med meg som ikke kan være enig i " nåtidens moderne evangelie." Hilsen gerd