2 juli 2013

Vart är vi på väg?

Förra veckan publicerade jag ett par inlägg som väckte en del uppmärksamhet. Jag kommer denna vecka att kommentera några av de kommentarer som jag fått med anledning av mina artiklar.

Det två artiklarna jag kommer att referera till är:
- Nästan hälften av världens frälsningssoldater bor i Afrika 
- Vart är Frälsningsarmén på väg?

Den första artikeln handlade om Frälsningsarméns dramatiska tillväxten i Afrika och den kanske lika dramatiska tillbakagången i Västeuropa.

I min kortfattade analys av orsakerna till denna utveckling pekade jag på skillnader i den teologiska synen. Kyrkan i Västeuropa präglas till stor del av ett liberalt förhållningssätt till bibeltexterna medan kyrkan i Afrika har ett mer konservativt bibeltroende förhållningssätt. En konsekvens av denna skillnad är att en av de stora lutherska kyrkorna i Afrika bröt med Svenska Kyrkan då Svenska Kyrkan ändrade uppfattning i synen på enkönade äktenskap.

Till det inlägget fick bland andra en kommentar som avslutas med orden: "Jag påstår att de flesta FA-medlemmar i dagens Sverige inte går omkring och funderar över vilka av de människor de möter som är på väg till himmelen och vilka som är på väg till helvetet. De flesta FA-medlemmar jag känner och umgås med har en mer liberal teologisk positionering."

Inlägget var skrivet av signaturen "Regnbågsprästen" och det är mycket troligt att Regnbågsprästen har rätt. Han påstår att de flesta FA-medlemmar inte tänker så mycket på Himmel och Helvete och att de har en mer liberalteologisk positionering.

Om det är som Regnbågsprästen påstår kan det mycket väl vara en av orsakerna att Frälsningsarmén och kyrkorna som helhet har gått så dramatiskt tillbaka i Västeuropa.

Utan att ha något vetenskapligt belägg för det kan jag mycket väl tänka mig att frälsningssoldaterna tror på himmel och helvete. Och om de gör det kanske de tar Jesu ord på allvar att det en gång kommer att vara försent att bestämma sig för var man vill tillbringa evigheten. De kanske tror på "Lilla Bibeln" som säger att Gud sände sin ende son för att ingen skulle förgås. Och om de bryr sig om andra människor kanske de är ivriga att berätta för dem att det finns en frälsning.

Så en lite mer vetenskapligt underbyggd synpunkt. Regnbågsprästen säger att de flesta FA-medlemmar han känner har en mer liberalteologisk positionering. I boken "Religion in the Modern World" redovisar Steve Bruce undersökningar från olika delar av världen och i alla länder och kulturer är trenden densamma: Liberateologiska kyrkor minskar och mer konservativa bibeltroende kyrkor växer.

Så det är möjligt att Regnbågsprästen pekar på en av orsakerna till en krympande kyrka i Västeuropa.

Inga kommentarer: