1 juli 2013

Frelsesarmeen 125 år


Frelsesarmeen 125 år (Presentation av Frelsesarmeen i "Vårt Land")

  • Hovedmarkeringen av 125-årsjubileet til Frelsesarmeen i Norge blir under årets kongress 28. til 30. juni i Oslo.
  • Frelsesarmeen er den norske utgaven av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army som arbeider i over 120 land.
  • Generalen holder hus ved det internasjonale hovedkvarter i London.
  • Arbeidet er delt inn i 46 administrative enheter - territorier - som Frelsesarmeen har delt verden inn i.
  • Norge utgjør et territorium sammen med Island og Færøyene.
  • Offiserene er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole, hvor et av opptakskravene er at en først må ha vært soldat.
  • Frelsesarmeens offiserer bærer alltid uniform i tjeneste.
  • Vibeke og Dick Krommenhoek tok i februar over som kommandører og territorialledere i Norge, på Island og Færøyene.
  • Vibeke er utdannet sykepleier og har en master i teologi.
  • Dick er utdannet kjemisk analytiker og profesjonell orkester- og kordirigent.

Inga kommentarer: