12 juli 2013

Vart är vi på väg? - Del 5

Jag gjorde tidigare i veckan detta inlägg:
 "Världen förändras, Sverige förändras, vi förändras och Frälsningsarmén förändras. Men i förändringen är det viktigt att urskilja vad som får förändras och vad som absolut inte får förändras. Annars slänger man gärna ut barnet med badvattnet. 
Vad är det i Frälsningsarmén som absolut inte får förändras. Vad är Frälsningsarméns "själ" eller "essens"? Och vad är det i Frälsningsarmén som "bara" är form, yttre uttrycksmedel?Det finns i varje organisation eller folkrörelse något som är icke-förhandlingsbart, något som är organisationens själ och sedan finns det saker som bara är en yttre form som mycket väl kan förändras.
"


Jag har fått en del synpunkter och kommentarer på detta. Här kommer några kommentarer från mig. 

Detta tror jag är Frälsningsarméns "själ", det som inte ska vara förhandlingsbart i tider av förändring:

Frälsningsarméns lärosatser
Detta är grunden från vår tro. Lärosatserna grundar sig på Bibeln. Ingen kan bli frälsningssoldat utan att skriva under på att man delar den tron. Om man sedan inte längre tror på lärosatserna så är man i praktiken inte längre frälsningssoldat.

Frälsningsarmén
Namnet Frälsningsarmén hjälper oss att fokusera på det som är väsentligt och hjälper oss att inte kasta bort vår tid och vår energi på det som är mindre väsentligt. Vi är en Frälsnings-Armé. Vårt uppdrag är världens frälsning.


Blod och Eld
På samma sätt är vårt motto det som får oss att fokusera vårt tänkande och vårt handlande. Blodet talar om frälsning och förlåtelse, elden talar om att vi får bli döpta med den Helige Ande för att kunna utföra vårt uppdrag, världens frälsning.

Frälsningsarméns uppdrag
En tidigare general formulerade Frälsningsarméns uppdrag på detta sätt:
- Frälsa själar (evangelisation)
- Odla helgon (träna lärjungar)
- Hjälpa dem som lider (socialt arbete)
Om en av dessa saknas är vi inte längre Frälsningsarmén.Uniform
Jag tror att det hör samman med att vara en armé. En armé kan inte bestå bara av civilister. Uniformen behöver inte nödvändigtvis se ut som den gör idag, men det bör vara en uni-form, det vill säga samma form. Den bör vara lätt att känna igen. Det kan inte vara så att var och en hittar på sin egen uniform i rosa, grön, brunt eller vad som helst och hänger på en magnetsköld.

Sång och musik
Många av sångerna i vår sångbok är uttryck av vittnesbörd och förkunnelse från tidigare väckelseperioder. Jag tror att det är viktigt att varje generation måste hitta uttrycksformer att uttrycka sitt gudsförhållande och sin gudsupplevelse. Samtidigt tror jag att det finns en del omistligt i en del av sångerna. Texter som förklarar vår teologi.

Väl medveten om att listan inte är fullständig är det i alla fall ett försök att definiera Fälsningsarméns "själ".

Du är välkommen med dina synpunkter

Tidigare inlägg i den här serien:
-
Vart är Frälsningsarmén på väg? 
Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg? - Del 2
Vart är vi på väg? - Del 3
Vart är vi på väg? - Del 4

2 kommentarer:

Erik Johansson sa...

Jag håller med dig om det de punkter du tar upp, men saknar punkten om för förbundet. Vi är som rörelse håller på förbund. Vi ingår förbund som Frälsningssoldater och som Frälsningsofficerare och vikten av att hålla fast vid och förstå detta ser jag som klart avgörande för att Armén skall kunna överleva. I väst i allmänhet, och kanske tyvärr Sverige i synnerhet, finns en tendens att nedvärdera betydelsen av de förbund vi ingår i vår rörelse. Soldater invigs för lättsinnigt och lämnar lika lättsinnigt. Och där är bristen på förbundstanken avgörande, tror jag. Ser vi till Bibeln jobbar Gud genom hela historien genom att upprätta förbund med speciella personer/grupper/folk för speciella uppdrag. Rakaviter, Nazirer/Simson, Johannes Döparen för att ta några. Och genom alla dessa exempel ser vi på hur stenhård Gud tar på förbund. Förbund är på livstid och inget vi lämnar när vi känner för det. Gör det vi det, så får det konsekvenser. Därför tror jag en av de allra viktigaste bitarna för Frälsningsarmén, och det som mer än uniformer, musik, fanor (som förvisso är viktiga de med) gör Frälsningsarmén unik. Och inte bara unik för sin egen skull, utan unik i sin förmåga att bli använd av Gud för att vinna världen för Gud.

Så, mer än allt annat skulle jag säga att det viktigaste för Frälsningsarmén, det som aldrig någonsin får försvinna, är undervisningen och förståelsen om Förbundet. Den dagen Frälsningssoldater inser att det förbund de tecknar när de invigs är lika allvarligt och heligt som exempelvis äktenskapets förbund, då tror jag mycket av de problemen vi ser skulle vara lösta.

rupeba.se sa...

Hej Erik, bra kommentar!