10 jan. 2014

Är det ni?

Vi har just avslutat vår löjtnantskurs. En samling för alla löjtnanter i territoriet Norge, Island, Färöarna. Vi var cirka 25 löjtnanter samlade till bibelstudier, bön och utrustning för tjänst.

Josua leder sitt folk in i det utlovade landet
Vid den avslutande samlingen talade jag om att leda efter visionen. Moses hade fått ett tilltal från Gud. Han gick till folket och gav det profetiska budskapet från Gud: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung." (2 Mos 3:7-8)

Hur gick det med den profetian? Inte så bra. Den blev inte verklighet. De som tog emot profetian fick inte komma in i det som Gud hade lovat. Hela den generationen fick leva och dö i öknen utan att se profetian uppfylld.

Kan man säga att det var en falsk profetia eftersom den inte förverkligades? Nej verkligen inte. Gud hade talat, men orsaken att de inte kom in var inte Guds fel. Det var folket som inte vågade ta Gud på orden och lät sig styras av sina egna överväganden. Med sorg fick Gud se sitt folk gå miste om den stora välsignelse som han ville ge dem.

Gud fick vänta tills det kom en generation som var modiga nog att ta Gud på orden och inta det land som han hade givit dem. Josua blev den nya ledaren som förde den nya generationen in i landet.

Hur är det med oss idag? Gud vill väckelse. Gud vill att människor ska bli frälsta. Han vill det så mycket att han var villig att ge sitt liv för att det skulle bli möjligt. Gud vill att hans folk ska bli döpta med den Helige Ande och eld. Är det så att Gud måste vänta på en generation som har mod nog att gå på Guds löften? En generation som tror mer på vad Gud säger än på omständigheterna.

Frågan är: Är det vi? Är vi den generation Gud väntar på för att föra folket in i de välsignelser som han förberett för oss?

Inga kommentarer: