18 jan. 2014

Minne fra et ungdomskor

Fra Jostein Nielsens blogg:

Vi hadde et ganske stort ungdomskor på Frelsesarmeen i Tromsø tidlig på 70-tallet. På bildet er ikke alle kommet med, og i tillegg er det også tilreisende stevne-deltakere med i sangen. 

Jeg husker flere av sangene vi brukte. Mange av dem bygde på vers fra Bibelen – noe som gjorde det lettere å memorere versene. En av sangene hadde dagens vers som refreng:
Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv.
Joh 7:17
Verset hører kanskje ikke med i et utvalg av de viktigste versene å memorere, men for meg ble det viktig den gang, og verset er viktig fortsatt. 
Som for de fleste unge, var det viktig for meg å ”kjenne” i betydningen av å få en ”indre bekreftelse”. Dette verset setter på en genial måte faktorenes orden. Det var lett å gripe: Dersom jeg vil gjøre Guds vilje, skal jeg kjenne om læren av Gud. Jeg lærte med andre ord allerede som ung tenåring at det aller viktigste var min innstilling i forhold til å gjøre Guds vilje. Det er også interessant at det ikke er det å gjøre Guds vilje som gjør at jeg får den indre bekreftelsen, men viljen til å gjøre den. Gud ser altså til hjertet.

Vi sang det med hjertet og av full hals: ”Han sier: Den som vil gjøre Guds vilje, å-å-å, skal få kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv” – og vi tenkte nok også på dem som lyttet til vitnesbyrdene våre. I kjølvannet av Jesus-vekkelsen var det mange som ville gjøre Guds vilje. Mange ble frelst, og mange er fortsatt med som vitner i Guds rike.

Dagens ’manna’:

Det er innstillingen som teller!

Inga kommentarer: