9 jan. 2014

Jesus är i sanning enda vägen

Olof Edsinger skriver i en debattartikel i Dagen:

"Våga tro att Jesus Kristus är unik inte bara för dem som tror på honom – utan att han i alla avseenden är unik.
Med jämna mellanrum dyker frågan om Jesu unika ställning upp i den kyrkliga debatten. Nu senast är det Svenska kyrkans blivande ärkebiskop, Antje Jackelén, som i en märklig teologisk krumbukt poängterar att ”Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen” (Dagen 131001).
Vi är många som inte låter oss imponeras av detta resonemang. Men förutom att det är teologiskt tveksamt vilar det på en premiss som jag tycker har fått betydligt mindre uppmärksamhet än den förtjänar.
Nämligen att budskapet om Jesus som enda vägen till Gud skulle vara begränsat till ovanstående citat ur Johannes 14:6. Sanningen är nämligen den motsatta: det är en central del av hela den bibliska uppenbarelsen
."

Inga kommentarer: