28 jan. 2014

Är du där? Om Guds existens (del 2)

Till den kristna trons försvar
CredoAkamin genomförde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar

CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.
Här kommer det tredje avsnittet. Det är Mats Selander som talar om Guds existens.

Se och lyssna HÄR...

Inga kommentarer: